Osnovana 1883. godine u Pitsburgu, Pensilvanija, PPG Industrija je renomirani svetski proizvođač i dobavljač premaza, stakla i hemikalija koji zapošljava više od 30.000 ljudi u preko 20 zemalja širom sveta. Na našem tržištu, najzastupljeniji proizvodi kompanije PPG pripadaju oblasti autorefiniša a to su na prvom mestu auto boje i lakovi.

Kompanija PPG ističe u prvi plan nove tehnologije u okviru svake od svojih glavnih grana i u skladu sa tim neprekidno ulaže u razvoj novih proizvoda i procesa rada, investirajući u visokoproduktivne projekte, a sve sa ciljem da se kupcima širom sveta pruži najbolja usluga i proizvodi najvišeg kvaliteta.
Uz pomoć visokokvalitetnog procesa rada kompanija nastoji da ispuni sve zahteve svojih komitenata i uradi prave stvari svaki put, kao da je prvi put.
PPG je posvećen želji da bude lider u svom domenu i da ispunjava svoje obaveze prema kupcima, deoničarima, zaposlenima, zajednici i zemljama u okviru kojih posluje.

Nano Tehnologija

Uvođenjem novo-patentirane nano-tehnologije, PPG je predvodnik u novoj, naprednoj tehnologiji kada su u pitanju auto boje, lakovi i premazi.

PPG kompanija je prvi dobavljač proizvođača automobila nano tehnologijom, a ta činjenica omogućava da se tržištu ponude lakovi koji su otporni na ogrebotine i duže zadržavaju svoj sjaj. CeramiClear™ sadrži nano-čestice koje se akumuliraju na površini laka i daju mu dugotrajan sjaj otporan na ogrebotine, što je dokazano tokom brojnih rigoroznih labaratorijskih ispitivanja i u test vožnjama.

Refiniš Premazi

Kada izaberete PPG auto boje i prateće materijale, Vi koristite iskustvo koje je kompanija stekla tokom 75 godina rada na razvoju automobilskih premaza.

Bez obzira na proizvod koji ste izabrali, možete da očekujete da će PPG ispuniti Vaša očekivanja u pogledu sjaja, dugotrajnosti, brzine, efikasnosti i lakoće upotrebe, dok su istovremeno ti proizvodi u saglasnosti sa evropskim zakonodavstvom.
I zato, danas, dva od tri automobila napravljena u Evropi ili Severnoj Americi koriste PPG tehnologiju i znanje, što znači da je PPG prvi izbor proizvođača automobila a auto boje i lakovi ove kompanije poznati su kupcima širom sveta.

PPG proizvode možete pronaći u Dragićević Auto doo.