Posebno jedinjenje rastvarača za efikasno uklanjanje masti i uljnih folija sa površina lakova. Priprema boju za nanošenje dugotrajnog zaptivača SONAX Nano Paint Protect. Idealan za kontrolu rezultata poliranja bez holograma i za uklanjanje masti pred respiratornim radom.