• Polumaska od silikonske gume, sa dva izmenjiva bajonet filtera (proizvedena po standardu EN 14387)
  • Široki izduvni ventil sprečava znojenje i olakšava disanje
  • Vazduh prilikom disanja teče na dole, ne u predmet rada ili u zaštitne naočare, koje bi se zamaglile
  • “Dropdown” mogućnost uklanjanja sa lica (prilikom čega je maska i dalje pričvršćena trakama za glavu), olakšava odmor tokom pauza u radu
  • Meka silikonska guma za udobnost i trajnost
  • Tanki deo oko nosa povećava udobnost
  • Težina: 136gr
  • Minimalno ometanje vidnog polja i perifernog vida
  • Dostupna u srednjoj veličini
  • Koriste se u svim privrednim granama, zavisno od odabira filtera za zaštitu disajnih organa od prašine: organskih, neorganskih, amonijačnih i kiselih isparenja