3M Cubitron II Fiber disk koristi keramiku kao abrazivni materijal i ima prečnik od 75mm o 50mm. 3M uključuje ovaj keramički materijal u disk za brze promene, formirajući granulacije od 36, 60 i 80.