Oslobađa čvrsto zarđale delove kao što su šrafovi, matice i šarke. SONAX Odvijač sprej ne sadrži kiseline i ne oštećuje lak, stakla i gumu. Sadrži promenljivi ventil za precizno nanošenje.