Sistem potpomognut pritiskom (PAS) i posebna dizajnirana posuda za vazduh za raspršivanje najlakšeg materijala visokog viskoziteta, poput tiksotropnih vodenih boja za drvo bez pumpi ili spremnika pod pritiskom.

NOVA KONCEPT AIR CAP HTE-P1 – Tehnika nanošenja visokih performansi. Ravan i dug nanos čak i prilikom prskanja teških materijala. Delovi koji su u dodiru sa materijalom su od nerđajućeg čelika. Precizni regulator pritiska.