Poliuretanska jednokomponentna masa koja ekstremno brzo zaptiva kao reakcija na vlažnost ambienta. Korisna za brze popravke, poseduje veliku fleksibilnost, kao i anti-vibraciona i anti-korozivna svojstva. Može se farbati. Specijalizovana za automobilsku industriju (originalne fabričke radove, kao i naknadne prepravke).