Specijalni odmašćivač za uklanjanje kontaminacija sa površina pre farbanja.