799R Cromax je sive-bež boje od 2K završni tečni git koje dolazi sa peroksid aktivatorom. Zasnovan na modifikovanom poliesterskom polimeru, 799R se preporučuje za gvožđe i poliester od staklenih vlakana. 799R je u skladu sa VOC, u skladu sa direktivom 2004/42 / EC.

  • Jednostavno nanošenje i brušenje
  • Lako i brzo se suši
  • Visoka produktivnost
  • Pogodno za infracrveno sušenje