Ovaj dvo-namenski radapciger lako uklanja zaglavljene priključke akumulatora i brisače vetrobranskog stakla.
ne oštećuje karoseriju niti sklop brisača. Hromiran je i otporan na koroziju.
Takođe pogodan za priključke akumulatora i uklanjanje ležišta alternatora.
Rastojanje otvora je 6-28 mm.