Proizvod na bazi vode bez olova. Pretvara rđu u stabilna jedinjenja gvožđa. Zaštitni efekat od daljeg rđanja.