Karakteristike:

  • Vulkanizirajuća trka koja formira homogenu masu nakon lepljenja, bez potrebe za temperaturom i prtitiskom.
  • Pogodna za izolaciju elektro-kablova, zaptivanje creva, itd.
  • Za trajne i privremene popravke.