KonemColor Transparentni 2K lak otporan na ogrebotine.

  • Meša se sa herterom 70.510 (standard) ili 70.511 (brz) u odnosu 2:1
  • Razređuje se sa 80.520 u odnosu 15-20%
  • Vreme upotrebe: maksimalno 2 časa pri 20°C (sa herterom 70.410)
  • Koristi se sa diznom 1.2-1.3mm
  • Pokrivnost: 8m2-10m2 po 1L, u jednom sloju
  • Suv na dodir već posle 50-70min pri 20°C, zavisno do debljine nanetog sloja
  • Potpuno suv već posle 16-24 časova pri 20°C, ili posle 45min na temperaturi od 60°C