2L ulja za kompresore. Ulje ima viskozitet 109 do 40°C.