Mipa C75 je dvokomponentni akrilni lak izrađen od smole visokog kvaliteta koji poseduje UV zaštitu. Preporučuje se za lakiranje visokog kvaliteta, i to kako za kompletna, tako i za parcijalna lakiranja automobila, motora i komercijalnih vozila.
Pokrivnost : 6-8 m2/ lit.