• Mipa P80 je visokokvalitetni dvokomponentni kit na bazi poliesterske smole sa lamelarnom pigmentacijom
  • Ima odličnu adheziju na gvožđe, čelik, aluminijum, cink, GRP i drvo
  • Mipa P80 Kaltmetall se lako nanosi i nakon kratkog vremena sušenja, lako se brusi bez stvaranja prašine
  • Karakteriše ga odlična adhezija i otpornost na savijanje
  • Primenljiv je i na vertikalnim površinama
  • Dobra otpornost na gorivo, dizel i razblažene kiseline