Ovaj proizvod se koristi u kombinaciji sa kružnim i konusnim brusnim diskovima za brušenje zaobljenih površina i kontura, sa mrežnim proizvodima Mirke.