Prestov lepak u spreju za sve namene i sve površine – tekstil, guma, veštačka guma, plastika, karton,