Uloga razređivača je da razredi lak do viskoziteta za primenu, da omogući kvalitetno razlivanje i kvašenje, a da pri tome ne smanji ”pot-life” katalizovanog sistema. Izbor razređivača se razlikuje u zavisnosti od temperature i tehnologije nanošenja.