Alat sa šupljom cevi od nerđajućeg čelika za umetanje žice za rezanje kroz lepak za izrezivanje.