U  ovu grupu proizvoda spadaju specijalni efekti: patine, senke, egaliti, strukturni lakovi, efekat voska, efekat paučine, metalik lakovi i dr.