Postupak reklamacije

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email info@dragicevicauto.rs ili telefon 015/875-495 kako bi Vam dali dalja upustva i informacije vezane za proceduru.

Ukoliko se reklamacija odnosi na proizvode koji imaju garantne listove, postupak reklamacije je određen zakonom i od strane proizvođača, i u skladu sa njima se i postupa.

Prilikom prijema od strane kurira, pregledati robu i u slučaju vidljivih oštećenja, odmah zatražiti sastavljanje zapisnika o oštećenju od donosioca. U najbržem roku treba obavestiti i nas.

Dragićević Auto doo ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja robe od strane kupaca, pogrešnog rukovanja, za pogrešno kupljene proizvode ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na web sajtu.

Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da nas kontaktirate na načine navedene na stranici –> Kontakt.