1/4″ mini filter za pištolje za farbanje. Male dimenzije ovog filtera ne smetaju rukovaocu prilikom farbanja. Filter ima mikronski filter koji filtrira čestice vode koje se formiraju u dizni između kompresora i pištolja. Različiti temperaturni i vremenski uslovi stvaraju vlagu u kompresoru, crevu…Zamislite kakav bi efekat po rezultat farbanja bio kada bi i najmanja kap vode doša u uzorak boje, Ovaj mali filter je veoma koristan i ne košta mnogo. U poređenju sa prefarbavanjem uzrokovanim vlagom u boji, mali vazdušni filter je neprocenjiv.