Brzosušiva, antikorozivna, temeljno-završna boja koja menja antirost, temeljnu i završnu boju. Neprevaziđen je u zaštiti metala, kobanog gvožđa i čelika. Primenjuje se i u zaštiti, bojenju i reparaciji pocinkovanih limova, aluminijuma i drugih obojenih metala, drveta i plastike. Karakteriše ga odlična pokrivna moć, izuzetna tvrdoća, elastičnost, adhezija, otpornost na udare. Odlična postojanost i dobar sjaj. Razređuje se isključivo razređivačem R1. U jednom sloju, 1kg pokriva 8m2.