Presto Git za plastiku je dvokomponentni crni poliesterski git, mešavina visoko elastične, amino-pre-ubrzane poliestarske smole sa različitim mineralnim, ekološkim punjenjem. Da popunite ogrebotine i oštećenja i naknadno gitujete već gitovane plastične delove. Zahvaljujući tiksotropiji i mekoći, profili i konture lako se mogu obnoviti.

Pored veoma dobre lepljivosti na skoro svim plastičnim delovima, može se nanositi i na limove karoserije i na pocinkove limove.