Koristi se za nivelisanje sitnih defekata i za blago brušenje. Odstranjuje prašinu i “narandžinu koru”.