3M ™ Perfect-It ™ sunđer za završnu obradu, u osnovi sadrži slojeve i polira u jednom koraku – redukujući vreme i trošak obrade kada se koristi kao deo 3M ™ Perfect-It ™ sistema za doradu boje u jednom koraku. Koristi se uz pastu 3M 33039.

  • Eliminiše moguće ostatke paste i prašenja prilikom obrade kada se koristi kao deo sistema 3M ™ Perfect-It ™ 1-Step
  • Kombinuje rez  i završnu obradu
  • Konusna ivica štiti noseće diskove, i eliminiše mogućnost oštećenja tretirane površine
  • 3M ™ Hookit ™ dodatak omogućava precizno centriranje i brze izmene