Mekane vatirane krpe za poliranje.Idealna krpa za dobijanje visokog sjaja na laku. Štiti lak i neostavlja ogrebotine. Struktura krpe garantuje potpuno iskorištenje sredstva za lakiranje.I u dodiru sa sredstvima za lakiranje nedolazi do promene njegove strukture.