Uže (kanap) za vuču 2.1T, 1.5m i 4m (sa kukama) – 90335/90397

Elastično uže za vuču za vozila do 2100 Kg. Ne koristite za izvlačenje zaglavljenih vozila. Vučeno vozilo mora imati funkcionalne kočnice i upravljanje. Uže mora biti zategnuto i ne sme se strugati po oštrim rubovima vozila.