Ovaj bezbojni lak sa UV zaštitom može se primeniti bez dodavanja razređivača. Odličan sjaj i postojanost boje je osigurana već sa jednim nanosom. Aktivira se 0407 herterom.