HOS usklađen akrilni bezbojni lak. Kompatibilan sa bojama na vodenoj i solventnoj bazi. Stupanj sjaja 10%.