U sladu sa HOS, ovaj akrilni bezbojni lak posebno je dizajniran za brze visoko-kvalitetne popravke. Može se polirati nakon 15min/60°C. Takođe se može koristiti kod “spot-repair” popravki. Odličan sjaj i UV otpornost. Aktivira se sa 0408 herterom.