UHS akrilni bezbojni lak za potpuno ili delimično lakiranje. Optimalno sušenje u svim uslovima. Pogodan za lakiranje karbona. U skladu sa HOS regulativom. Aktivira se sa 0408 herterom.