Igle sa mikroskopskom kukicom na kraju. Za uklanjanje čestica iz sveže nanesenog laka. Cena se odnosi na jednu iglu.