Igle sa mikroskopskom kukicom na kraju. Za uklanjanje čestica iz sveže nanesenog laka.