Alka karabinjer – O i U kuka za dizanje tereta težine do 8.5 tona.