Transparentan ECO Paint Remover pogodan je za uklanjanje boja, prozirnih i lateksnih materijala sa svih metalnih i plastičnih površina. Takođe pogodan za čišćenje alata za boje (npr. pištolja za raspršivanje, špatula itd.). Nanosi se četkom ili špatulom. Ostaje aktivna 30-60 min i tada neće negativno delovati na metalne površine ispod boje. Eco Paint Remover se može koristiti u svim evropskim zemljama za industrijsku upotrebu.

PREDNOSTI

  • Brz
  • Ne šteti površini ili ambalaži
  • Ne gubi svojstva

Boja: transparentna.