Razređivač (reduktor) pogodan za nitrocelulozne boje – lakove, kao i za nitrocelulozne premazivače i 1K prajmere. Preporučuje se za čišćenje pištolja i alata za farbanje. NE SADRŽI reciklirane rastvarače.