LENS TINT je crna prozirna boja specijalno dizajnirana za stvaranje crnog (dimljenog) efekta za zadnja svetla. Brzo sušenje sa lakom aplikacijom daje trajnost i zaštitu. Nemojte nanositi više od tri sloja da bi kočiona svetla i pokazivači pravca bili vidljivi. Boja: crna-transparentna.