HB BODY P334 je visokokvalitetni akrilni prajmer za delimična i potpuna sređivanja automobila. Pogodno za nove ili stare radove na boji i idealno za nebrušene O.E.M. (E-COAT) površine. Njegova svestranost omogućava nanošenje u normalnoj, srednjoj i visokoj debljini sloja uz međusobno brušenje ili “vlažno na mokro” primenu pomoću HERTERA H729 na osnovi izocijanata. Zahvaljujući svojoj snazi zaptivanja i vertikalnom stabilnošću moguća je nanošenje u debljem sloju. Brzo sušenje i odlično nivelisanje ovog prajmera garantuju efikasnu primenu i brzo brušenje. Očvršćava se pomoću HERTERA H725 na bazi izocijanata. Jedna od njegovih najvećih prednosti je što je spremna za brušenje nakon 2-3 sata sušenja na vazduhu od 23 ºC.