• UHS 4:1 prajmer
  • Dolazi u setu sa herterom
  • Po potrebi se razređuje akrilnim razređvačem Body 740 (normal) ili Body 741 (spori)
  • Nanosi se pištoljem sa diznom od 1.5-1.8mm
  • Vreme sušenja: 2-3 časa (23°C) i 30min (60°C)
  • Brusi se granulacijom P320-P400, vodeno P600-P1000
  • Preporuka lakiranja: 2K lakovima

Napomena: Cena se odnosi na set prajmera i hertera zajedno