BODY 805 Pastu za poliranje uvek treba koristiti sa belim sunđerom HB-Pad (020.06.0700.1) a BODY 806 Pastu sa žutim sunđerom (020.06.0700.2), za najbolje rezultate. Ukoliko smeša postane suva tokom upotrebe onda malo naprskajte vode i podmazivanje će se održati. Uvek očistite sunđer nakon upotrebe. izbegavajte bilo kakve ostatke paste na njemu. Ovo će obezbediti da suvi ili oštri ostaci ne oštete površinu u sledećem poliranju. Možete koristiti vodu za hlađenje površine tokom poliranja.