Mekana čičak podloga koja se koristi između brusne ploče i brusnog papira.