BHT1500 je pištolj za naduvavanje guma sa meračem. Radni pritisak od 0-8 bara. Maksimalni pritisak 12 bara.