Pištolja sa karakteristikama identičan kao Advance HD pištolji. Svi prolazi za materijal su izrađeni od nerđajućeg čelika. Razlika u donosu na Advance HD je u lončetu, u kome se stvara nadpritisak od 0.3 bara, što omogućava da se vodeni lakovi nanose bez razređivanja. Zahvaljujući nadpritisku materijal se lakše ističe, a debljina nanosa na delu koji farba, je konstantna. Raspoložive dizne su od 1.4 – 2.0 mm.