Ultra high Solid VOC usklađen (<420 gr/L) akrilni lak najvišeg kvaliteta. Kristalno proziran, dubokog sjaja na svim premazima.

Ovaj lak koristi Etalon UHS herter 0.5L i 2.5L.