Polir sunđer sa naprednim karakteristikama za poliranje najzahtevnijih poslova. U kombinaciji sa ET1010 ili ET1001 jedinjenjima uklanjaju duboke ogrebotine čak i od P1200 brusnih materijala.