Bojiva zaštita poda karoserije od udara kamenčića. Antikoroziona sa karakteristikama ubalažavanja spoljne buke.