Visokokvalitetne plastične posude za mešanje i čuvanje farbarskih materijala. Izrađene od polipropilena otpornog na rastvarače sa skalom mešanja od 1:1 do 5:1.