Klešta za šelne sa rotirajućim čeljustima.

  • Namešta i uklanja šelne
  • “Čeljusti” se rotiraju kako bi uhvatile pod biolo kojim uglom
  • Dužina alata: 2105mm